Vilket år!

2015 har varit ett fantastiskt år för Lackeby Products. Vi har överträffat våra prognoser och står starka inför framtida expansioner. Vår organisation och vårt försäljningsnätverk har överträffat förväntningarna vilket ger oss förutsättningar att öka takten redan under 2016.

Vi har startat ett produktutvecklingsprogram där alla givetvis är välkomna att ge oss input kring önskemål och förväntningar på nuvarande och framtida produkter. Vi kommer även jobba med våra varumärken samt åtgärder för att ytterligare lyfta vår redan höga produktkvalitet.

Så framtiden är ljus och vi ser fram att dela denna med er!

Robert Holm
Marknads- & Försäljningschef
robert.holm@lackebyproducts.se

Posted in Nyheter