Lackeby Skruvpress

Lackeby Skruvpress

Lackeby Skruvpress är utvecklad och dimensionerad för mycket hård belastning och effektiv avvattning. Konstruktionen är baserad på lång erfarenhet samt underlättar och minimerar drift- och underhållsarbetet.
.


filmikon pdfikon

Funktion

Lackeby Skruvpress är en kombinerad renstvätt och press som tvättar och pressar rens från exempelvis ett fingaller eller en sil. Skruvpressen tillverkas i flera olika standardstorlekar för olika kapacitetsbehov.

Rens från ett fingaller eller en sil matas in i enheten med en transportör eller direkt från galler. Fekalierna sönderdelas med vätskestrålar och returneras tillbaka till systemet genom en perforerad plåt som rensas automatiskt. Det material som blir kvar tvättas ytterligare med vatten och komprimeras i en presszon innan det avlastas genom trågänden. Beroende på material uppnås en exceptionellt hög torrhalt, över 50%.

Konstruktion

Lackeby Skruvpress levereras med en spiral som är speciellt utformad av stål och med förstärkt ände på spiralen som ger lång livstid. Sönderdelning och tvättning av renset äger rum i en specialutformad tvättzon. Tvättzonens design i kombination med skruvens rotation ger en god tvättning med separation av fekalier från det kvarvarande, mer beständiga, renset.

Silplåten i vilken fekalierna avlägsnas har bågform och stor öppning i relation till sin yta. Silplåten har normalt 5 mm håldiameter. Rensning av hålen sker genom den roterande axellösa skruven.

Utloppet är försett med en press som ger en ytterst god reducering av volym och vatteninnehåll i renset. Pressens rejektutlopp är sammankopplad med fekalieutloppet.

Drivsystemet är dimensionerat för 24 timmars drift per dygn och axelgenomföringen är försedd med en effektiv tätning mot tråget.

Tillbehör

Lackeby Skruvpress kan förses med ett styrsystem för ökad effektivitet av tvättning och avvattning. Systemet reducerar vattenförbrukning och drifttid och därmed ökas livslängden.

Modeller och kapaciteter

Lackeby Skruvpress kan levereras i flera olika storlekar och levereras med renskapaciteter på 0,3-10,0 m3/h med ett TS-innehåll på 5-10% på inkommande rens. Eftersom rensets sammansättning varierar kan det förväntas att den utgående TS-halten ligger i intervallet 35-55%.

Eventt
Aktuellt
 • Nu söker vi två säljare

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Lyckad kyrkstafett för Lackeby’s lag

  Lackeby deltog för 3:e året i rad med ett lag på den långa sträckan när Ölands kyrkstafett, under valborgsmässohelgen, arrangerades för 39:e gången.
  8st löpare av totalt 11st i laget jobbar på Lackeby i Kalmar vilket är fantastiska 20% av …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Förstärkning av Lackeby’s försäljningsorganisation

  Det är med glädje vi kan informera om att vi förstärkt vår försäljningsorganisation med Michael Fridolfsson som kommer att jobba med exportförsäljning.
  Michael tar med sig stor erfarenhet från försäljning i en international miljö och har innan han började hos …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Lackeby® Roto-Sieve trumsil med integrerad pressenhet

  Lackeby® lanserar nu en option till våra välkända och uppskattade Lackeby® Roto-Sieve trumsilar. Vissa modeller kan numera levereras med integrerad Lackeby® Axellös skruvpress. Några av fördelarna är lägre installationshöjd, lägre investeringskostnad och separation/avvattning i en och samma enhet.
  Leverans av …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Fokus på produktutveckling ska ta Lackeby™ in i framtiden

   

  Lackeby Konstruktör Emanuel Klinth

   

   

   

   

   

   

   

   

  Emanuel Klinth, 37, är nyanställd produktutvecklare hos Lackeby™, som nu satsar stort på utveckling av nya produkter.
    Det här är en ny produkt för mottagning av septikslam, som vi provar

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>

knapp-produkter

knapp-reservdelar