Lackeby Slamförtjockarskrapa

Lackeby Slamförtjockarskrapa (tidigare ConThick) är en centrum alternativt periferidriven förtjockare avsedd för installation i slam- eller fiberförtjockare.

pdfikon

Fördelar med Lackeby Slamförtjockarskrapa

 • Ekonomiskt konkurrenskraftig
 • Goda referenser och driftserfarenheter
 • Driftsäker
 • Låga driftskostnader
 • Allmänt

Lackeby Slamförtjockarskrapa  har till uppgift att reducera vatteninnehållet i slammet. Normala värden efter förtjockning är 2 till 3 gångers reduktion av volymen eller motsvarande ökning av TS-innehållet i slammet. Normalt TS-innehåll efter förtjockning är c:a 6-8% för primärslam och 2-3% för biologiskt slam.

Princip

Grundprincipen med Lackeby Slamförtjockarskrapa är att de vertikala skraparmarna komprimerar slammet. Vattnet pressas därmed ur slammet och rör sig uppåt.

Skrapverket för slammet inåt centrum av förtjockaren varifrån det avlägsnas för ytterligare behandling.

Det separerade vattnet passerar en utloppsränna i periferin av tanken och transporteras därifrån till inloppet av verket för behandling.

Drift

Lackeby Slamförtjockarskrapa kan drivas kontinuerligt eller intermittent och överlastskyddet samt drivenheten skall installeras i en håll-strömkrets för att stoppa motorn vid överbelastning. En signal kan installeras för att ge en signal till önskat elskåp eller styrenhet.

Design

Lackeby Slamförtjockarskrapa är konstruerad med en drift med växellåda, en vertical röraxel och supportkonsoler för förtjockningsarmarna samt för skrapbladen. Formen och dimensioneringen av axeln, konsolerna samt skrapbladen är utformad för att ge så hög slamhalt som möjligt.

Drivenheten är försedd med ett lager som konstruerats för den totala lasten. Drivenheten är även försedd med ett snabbverkande överlastskydd med gränslägesbrytare som bryter strömmen vid en eventuell överbelastning.

I de flesta fall förses axeln med ett stödlager i botten på tanken. Gångbryggan kan vara konstruerad av stål eller betong. En dämpcylinder är placerat vid inloppet i centrum av tanken för att utjämna flödet och en utloppsränna är installerad I periferin av tanken så att det utgående vattnet fördelas jämnt.

Eventt
Aktuellt
 • Nu söker vi två säljare

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Lyckad kyrkstafett för Lackeby’s lag

  Lackeby deltog för 3:e året i rad med ett lag på den långa sträckan när Ölands kyrkstafett, under valborgsmässohelgen, arrangerades för 39:e gången.
  8st löpare av totalt 11st i laget jobbar på Lackeby i Kalmar vilket är fantastiska 20% av …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Förstärkning av Lackeby’s försäljningsorganisation

  Det är med glädje vi kan informera om att vi förstärkt vår försäljningsorganisation med Michael Fridolfsson som kommer att jobba med exportförsäljning.
  Michael tar med sig stor erfarenhet från försäljning i en international miljö och har innan han började hos …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Lackeby® Roto-Sieve trumsil med integrerad pressenhet

  Lackeby® lanserar nu en option till våra välkända och uppskattade Lackeby® Roto-Sieve trumsilar. Vissa modeller kan numera levereras med integrerad Lackeby® Axellös skruvpress. Några av fördelarna är lägre installationshöjd, lägre investeringskostnad och separation/avvattning i en och samma enhet.
  Leverans av …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Fokus på produktutveckling ska ta Lackeby™ in i framtiden

   

  Lackeby Konstruktör Emanuel Klinth

   

   

   

   

   

   

   

   

  Emanuel Klinth, 37, är nyanställd produktutvecklare hos Lackeby™, som nu satsar stort på utveckling av nya produkter.
    Det här är en ny produkt för mottagning av septikslam, som vi provar

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>

knapp-produkter

knapp-reservdelar