Lackeby Värmeväxlare luft/vatten

blk-1024x946-300x277

Lackeby Värmeväxlare luft/vatten är utvecklad för att öka livslängden på membranen i luftningsbassänger videxempelvis avloppsreningsverk. Den återvinner även värme ur den trycksatta blåsluften, som kan användas för uppvärmning av ventilationsluft eller kranvatten.
.


filmikon pdfikon

Funktion

Den trycksatta luften strömmar in i värmeväxlaren axiellt med luftledningen. Efter att ha pressats mot en vägg i bortre delen av värmeväxlaren strömmar luften fritt mellan ett antal lager av ytförstorade kopparslingor i vilka kylvattnet cirkulerar. Luften leds förbi väggen i värmeväxlaren och sedan vidare i luftledningen.

Konstruktion

Flänsade axiella inlopp och utlopp underlättar installation i både nya och äldre anläggningar och den flänsade manteln underlättar för inspektion och underhåll. Som standard tillverkas Lackeby Värmeväxlare luft/vatten i rostfritt material med kylrör i koppar.

• Fri luftström runt ytförstorade kopparslingor i vilka kylmedlet cirkulerar
• Minskar tryckfall och eliminerar känsligheten för igensättningar på luftsidan
• Koncentriskt arrangerat kylbatteri
• Förenklar demontering för fullständig inspektion och underhåll
• Robust konstruktion och kompakt utförande

Teknisk utformning

Processfördelar

 • Effektiv sänkning av temperaturen på luft som passerar genom luftningsmembranen
 • Axiell montering på luftledningen
 • Flänsat utförande av mantel och gavel
 • Ökar livslängden på membranen och sänker därmed underhållskostnaderna
 • Förenklar installation i både nya och gamla anläggningar

Referenser

Lackeby Products har installationer inom såväl kommunala som industriella anläggningar både i Sverige och utomlands. Lackeby Värmeväxlare luft/vatten från finns bland annat installerade på Käppalaverket och Henriksdalsverket i Stockholm samt på Ryaverket i Göteborg.

Event
Aktuellt
 • Nu söker vi två säljare

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Lyckad kyrkstafett för Lackeby’s lag

  Lackeby deltog för 3:e året i rad med ett lag på den långa sträckan när Ölands kyrkstafett, under valborgsmässohelgen, arrangerades för 39:e gången.
  8st löpare av totalt 11st i laget jobbar på Lackeby i Kalmar vilket är fantastiska 20% av …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Förstärkning av Lackeby’s försäljningsorganisation

  Det är med glädje vi kan informera om att vi förstärkt vår försäljningsorganisation med Michael Fridolfsson som kommer att jobba med exportförsäljning.
  Michael tar med sig stor erfarenhet från försäljning i en international miljö och har innan han började hos …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Lackeby® Roto-Sieve trumsil med integrerad pressenhet

  Lackeby® lanserar nu en option till våra välkända och uppskattade Lackeby® Roto-Sieve trumsilar. Vissa modeller kan numera levereras med integrerad Lackeby® Axellös skruvpress. Några av fördelarna är lägre installationshöjd, lägre investeringskostnad och separation/avvattning i en och samma enhet.
  Leverans av …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Fokus på produktutveckling ska ta Lackeby™ in i framtiden

   

  Lackeby Konstruktör Emanuel Klinth

   

   

   

   

   

   

   

   

  Emanuel Klinth, 37, är nyanställd produktutvecklare hos Lackeby™, som nu satsar stort på utveckling av nya produkter.
    Det här är en ny produkt för mottagning av septikslam, som vi provar

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>

knapp-produkter

knapp-reservdelar