Lackeby Biorotor

Biorotor

Lackeby  Biorotor används för behandling av avloppsvatten för kommunala och industriella reningsverk. Designen bygger på över 20 års erfarenhet av leveranser till anläggningar över hela världen. Lackeby Biorotor klarar samma uppgifter som övriga biologiska behandlingsprocesser, fast på en mindre yta. Samtidigt är den vid LCC-analys en attraktiv lösning jämfört med alternativa system.


filmikon pdfikon

Funktion

Avloppsvattnet leds till ett tråg i vilket biorotorn roterar långsamt med en hastighet av ca 1-2 varv/min. Den långsamma rotationen innebär små mekaniska påfrestningar, samt att stänk och aerosolbildning minimeras. Ungefär 40 % av biorotorns yta är nedsänkt i vattnet. Under rotationen bryts organiska föreningar ned av mikroorganismer som växer på bärarmaterialet. Bärarmaterialets konstruktion och uppbyggnad garanterar en mycket god genomströmning utan igensättningar. Erforderligt syre upptas av mikroorganismerna under passagen genom luften. Den biologiska huden faller kontinuerligt av pga skjuvkraften mellan vattnet och biohuden. Biohud som lossnat avskiljs i en efterföljande sedimenteringsbassäng och förs vidare till slambehandlingen. Om den biologiska processen följs av kemisk fällning krävs ingen mellansedimentering eftersom returslampumpning
ej erfodras.

Konstruktion

Lackeby Biorotor är uppbyggd kring ett cirkulärt sömlöst stålrör, med båda ändar lagrade i sfäriska rullager. Biorotorn roterar med hjälp av en vinkelväxel med integrerad motor för kompakt och energisnål drift. Kring axeln är arrangerat ett bärarsystem som har till uppgift att fixera rotorns aktiva kom-ponent, biomediat, som är placerat i segmenten runt axeln. Biomediat är ett material med hög specifik yta.

Teknisk utformning

Processfördelar

 • Cirkulärt rör med upphängningssystem för media
 • Tårtbitformade plastsektioner fixerade i bärarsystemet
 • Axel av lackerat stål
 • Monterade detaljer av varmgalvaniserat stål
 • Aktivt plastmedia av polypropen
 • Kompakt och flexibel konstruktion
 • Enkel installation
 • Minimalt underhåll
 • Okänslig för temporära höga belastningar
 • Låg energiförbrukning
 • Låg underhållskostnad
 • Stänk och aerosolbildning minskas

 

Få komponenter:

 • Ingen pump för återanvändning av slam
 • Ingen luftningsutrustning

Applikationer

 • Kommunala avloppsverk
 • För nya verk eller vid överbelastning i befintliga
 • Industriella avloppsverk
 • Slakterier, mejerier, bryggerier, oljeindustrier och cellulosaindustrier
 • Kan dimensioneras för långtgående nitrifikationer
 • Nedbrytning av toxiska substanser och COD

Referenser

Lackeby Products har mer än 20 års erfarenhet av dimensionering, tillverkning och installation av Lackeby Biorotor. Det finns över 80 installerade enheter med sammanlagt mer än
fem miljoner drifttimmar.

Event
Aktuellt
 • Lyckad kyrkstafett för Lackeby’s lag

  Lackeby deltog för 3:e året i rad med ett lag på den långa sträckan när Ölands kyrkstafett, under valborgsmässohelgen, arrangerades för 39:e gången.
  8st löpare av totalt 11st i laget jobbar på Lackeby i Kalmar vilket är fantastiska 20% av …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Förstärkning av Lackeby’s försäljningsorganisation

  Det är med glädje vi kan informera om att vi förstärkt vår försäljningsorganisation med Michael Fridolfsson som kommer att jobba med exportförsäljning.
  Michael tar med sig stor erfarenhet från försäljning i en international miljö och har innan han började hos …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Lackeby® Roto-Sieve trumsil med integrerad pressenhet

  Lackeby® lanserar nu en option till våra välkända och uppskattade Lackeby® Roto-Sieve trumsilar. Vissa modeller kan numera levereras med integrerad Lackeby® Axellös skruvpress. Några av fördelarna är lägre installationshöjd, lägre investeringskostnad och separation/avvattning i en och samma enhet.
  Leverans av …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Fokus på produktutveckling ska ta Lackeby™ in i framtiden

   

  Lackeby Konstruktör Emanuel Klinth

   

   

   

   

   

   

   

   

  Emanuel Klinth, 37, är nyanställd produktutvecklare hos Lackeby™, som nu satsar stort på utveckling av nya produkter.
    Det här är en ny produkt för mottagning av septikslam, som vi provar

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Läckeby Products levererar värmeväxlare till Sydafrika

  Det är med stolthet som vi informerar kring vår senaste leverans av totalt 10st värmeväxlare av modell VSV 150-14 som har levererats till området kring Johannesburg
  På plats som kommer de användas i två olika projekt/anläggningar vilka är Olifantsvei och …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>

knapp-produkter

knapp-reservdelar