Läckeby Products levererar värmeväxlare till Sydafrika

Det är med stolthet som vi informerar kring vår senaste leverans av totalt 10st värmeväxlare av modell VSV 150-14 som har levererats till området kring Johannesburg
På plats som kommer de användas i två olika projekt/anläggningar vilka är Olifantsvei och Northern Works där den sistnämnda har använt våra värmeväxlare sedan 2009.
Ändamålet är att genom cirkulation värma upp kommunalt slam för rötning och produktion av biogas.

004

 

 

 

 

 

För frågor kring denna leverans vänligen kontakta:

Mattias Johnsson
Area Sales Manager
mattias.johnsson@lackebyproducts.se

Posted in Nyheter