Läckeby Products levererar till Värö Bruk

Lackeby Products levererar hävertslamskrapa till Södra Cell Värö bruk.

Södra Cell Värö bruk genomför just nu en expansion som innebär en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa och planeras att kunna tas i drift under det tredje kvartalet 2016.

Genom entreprenören Veolia Water Technologies VA-Ingenjörerna levererar nu Lackeby Products en periferidriven hävertslamskrapa till brukets eftersedimenteringsbassäng med en diameter på 54,5 m. Eftersedimenteringen är dimensionerad för ett maximalt vätskeflöde på 2550 m3/h.

Lackeby Products tackar för förtroendet och är stolta över att vara en del i detta projekt.

Värö hävertslamskrapa_1

Posted in Nyheter