Förstärkning av Lackeby’s försäljningsorganisation

Det är med glädje vi kan informera om att vi förstärkt vår försäljningsorganisation med Michael Fridolfsson som kommer att jobba med exportförsäljning.
Michael tar med sig stor erfarenhet från försäljning i en international miljö och har innan han började hos Lackeby haft en position som Exportansvarig för produkter med liknande inriktning som Lackeby’s produktportfölj.

Michael Fridolfsson Exportförsäljning Lackeby

Michael Fridolfsson Exportförsäljning Lackeby

 

 

 

 

 

Vid frågor kring ovanstående vänligen kontakta:

Robert Holm
Marknads- och Försäljningschef
Tel: +46 480 770 104
Email: robert.holm@lackeby.se

Posted in Nyheter