Case studies

Lackeby Roto-Sieve trumsil, Procarne slakteri, Mexico

Företaget hade tidigare sedimenteringsfällor som dagligen behövde rengöras för
hand. De var noga övervakade av hälsomyndigheten på grund av att avloppsreningsverket fick stora problem till följd av deras avloppsvatten.
Problemet blev så stort att företaget övervägde att stänga fabriken och antingen sluta processa kött och leverera levande djur till annan producent, eller att flytta hela anläggningen utanför stadsområdet.
Ingen av dessa lösningar var särskilt lockande för företagsledningen.

värmeväxlare-drammen

pdfikon

Lackeby Roto-Sieve septikenhet, Säter, Sverige

[/vc_column][/vc_row]

Avloppsreningsverket i Säters tätort är dimensionerat för 8000 personer.
Förutom avloppsvatten tar man hand om externslam från trekammarbrunnar
och septiktankar, men även gallerrens från vissa mindre reningsverk.
Kundens utrustning för externslammottagning var uppbyggd kring en
mottagningstank innehållande 2st fingaller av trappstegstyp, s.k. step screens.
Utrustningen var dock känslig för sten och sand och man hade mycket stora
problem med att rens fastnade vid gallrens utlastningar. Särskilt stora problem
hade man vid de tillfällen man tog emot externt gallerrens från de mindre
reningsverken. Problemen var så stora att en person behövde arbeta heltid
med att manuellt rensa gallren under drift, vilket både var kostsamt och
innebar en mycket dålig arbetsmiljö

värmeväxlare-drammen

pdfikon

Lackeby Värmeväxlare slam/vatten, Drammen, Norge

Då inkommande råmaterial är osanitärt, så är det första steget är hygienisering (sterilisering). Det utförs i en termisk hydrolyseringsprocess (tryck-kokning med ånga), i vilken materialet hettas upp till minimum 133°C och hålls så i 20 minuter. Max temperatur är satt till 160°C och för det är tryckbehovet 5-6 bar. När kokningen är avklarad kyls materialet snabbt ner till ungefär 40°C, vilket innebär att cellväggar och fibrer bryts ner till mindre partiklar. Här är användningen av
värmeväxlare det mest effektiva och kostnadsbesparande alternativet.

värmeväxlare-drammen

pdfikon

Lackeby Värmeväxlare luft/vatten, Ryaverket, Sverige

Ryaverket ARV hade, redan 1995 då ombyggnationen av den biologiska reningen utfördes, ett stort fokus på energiåtervinning för att minimera kostnader och mantimmar för underhåll. De dåvarande blåsmaskinerna som försåg de biologiska bassängerna med luftning genererade mycket värme som gick till spillo när värmen tillfördes till avloppsvattnet i bassängerna. Att kunna återvinna denna energi och minska tilluftstemperaturen samt att förlänga livstiden på EPDM-membranen var ett prioriterat område för Ryaverket ARV.

luftvärmeväxlare ryaverket

pdfikon

Lackeby Roto-Sieve trumsil, Bioenergi i Luleå, Sverige

Bioenergi i Luleå använde sig tidigare av en dekanter-centrifug för att avskilja och avvattna träfibrer från kylvattnet i deras scrubber. Lösningen med att centrifugera kylvattnet är vanligt förekommande i branschen men har nackdelarna att centrifugen förbrukar mycket energi som samtidigt kräver ett stort underhållsbehov. Eftersom kostnaden för underhållet av centrifugen stigit, såg VD Conny Holmberg behovet av att hitta en ny effektiv och prisvärd lösning. Lösningen fann man vid ett besök på dåvarande Lantmännen Agroenergi i Ulricehamn, numera Scandbio Ulricehamn. Där hade man nyligen ersatt sin Rotopass sil och med en Lackeby Roto-Sieve® trumsil modell RS 24. Lösningen
var okomplicerad och driftsäker, vilket tilltalade VD Conny Holmberg. Efter man tagit in referenser beslutade man sig för att köpa en Lackeby Roto-Sieve® trumsil försedd med en Lackeby Axellös skruvpress.

luftvärmeväxlare ryaverket

pdfikon

Lackeby Roto-Sieve septikenhet, Broby ARV, Sverige

Broby ARV, som är ett mindre reningsverk, hade ett stort behov av att få ner den momentant höga biologiska belastningen som uppstår vid tömning av septikslam, även kallat externslam. Den höga belastningen orsakade instabilitet i den biologiska reningsprocessen vilket resulterade i ett avloppsreningsverk med påtagliga problem att klara utsläppsvillkoren.
Behovet blev därför stort av en septikenhet som kombinerade kort tömningstid med hög silningskapacitet och som omedelbart efter tömning kunde leverera det renade flödet av vätska till slamlagret.

luftvärmeväxlare ryaverket

pdfikon

Lackeby Flytande dekanter, Grödaland, Norge

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

IVAR Renseanlegg Grødaland i Hå kommun är ett kemiskt / biologiskt avlopps-
reningsverk med fyra SBR-tankar och flotationsanläggningar. Reningsverket tar emot hushållsavloppsvatten från Varhaug samt industriavfall från Kviamarka Foods Park och Norsk Protein AS. Anläggningen byggdes om 2008 och som lösning för den biologiska behandlingen valde man en SBR-process. Man eftersträvade en underhållsfri och driftsäker konstruktion, med effektiv dekantering med minimalt behov av elektriska komponenter.

Valet föll på Lackeby flytande dekanter på grund av den robusta och underhållsfria konstruktion utan motoriserad drift. Dekanteringen sker på ett säkert avstånd till ytslammet och med låg vattenhastighet för att undvika virvelbildning och slamflykt.

dekanter_grodaland

pdfikon

Event
Aktuellt
 • Nu söker vi två säljare

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Lyckad kyrkstafett för Lackeby’s lag

  Lackeby deltog för 3:e året i rad med ett lag på den långa sträckan när Ölands kyrkstafett, under valborgsmässohelgen, arrangerades för 39:e gången.
  8st löpare av totalt 11st i laget jobbar på Lackeby i Kalmar vilket är fantastiska 20% av …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Förstärkning av Lackeby’s försäljningsorganisation

  Det är med glädje vi kan informera om att vi förstärkt vår försäljningsorganisation med Michael Fridolfsson som kommer att jobba med exportförsäljning.
  Michael tar med sig stor erfarenhet från försäljning i en international miljö och har innan han började hos …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Lackeby® Roto-Sieve trumsil med integrerad pressenhet

  Lackeby® lanserar nu en option till våra välkända och uppskattade Lackeby® Roto-Sieve trumsilar. Vissa modeller kan numera levereras med integrerad Lackeby® Axellös skruvpress. Några av fördelarna är lägre installationshöjd, lägre investeringskostnad och separation/avvattning i en och samma enhet.
  Leverans av …

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>
 • Fokus på produktutveckling ska ta Lackeby™ in i framtiden

   

  Lackeby Konstruktör Emanuel Klinth

   

   

   

   

   

   

   

   

  Emanuel Klinth, 37, är nyanställd produktutvecklare hos Lackeby™, som nu satsar stort på utveckling av nya produkter.
    Det här är en ny produkt för mottagning av septikslam, som vi provar

  Läs mer →

  (No Comments)

  >>

knapp-produkter

knapp-reservdelar